Kontakt > Om Trygve Aase > Min cv
July 23, 2017

CV Trygve Aase

YRKESERFARING
2008 Alf.no seter for arbeidsllivsforbredelse
2004 Konsulent i Arbeidsglede.no
1999->Individual, parterapeut og team veileder
2001 Rådet for psykisk helse:
2001-02 Konfliktmekler Oslo kommune
1999-09 Terapeut i terapeutfelleskapet 3-stoler.no
1997-99 Haukeland Universitetssykehus, ”Prosjekt omstilling”
1997-> Daglig leder Infoweb webutvikling – profilering
1996-07 Forsker, Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet
1996 Foreleser, BI- Bergen
1994-95 Forsker, Agderforskning


UTDANNELSE
2007-09 Familieterapeut
2001-03 Etterudaningskurs, IGOR Organisasjonsutvikling med gestalt - endringsledelse
1996-00 Norsk Gestaltinstitutt, senter for psykoterapi – 4-årig utdannelse som gestaltterapeut
1990- 93 Universitetet i Bergen (UIB): Hovedfag sosiologi
1988 NHHK Delfag økonomi
1987 UIB: Mellomfag informasjonsvitenskap

NOEN KURS
2009 Motiverende intervjuing
2006 Pathways to connectedness, Erivnd Polster
2006 Kurslederkurs Sinnemestring
2005 Kurslederkurs PREP (samlivskurs)
2004 Kurslederkurs KiD, Kurs i mestring av depresjon
2001 Konfliktmeklerkurs Oslo Kommune
2000 Div Silver - Yoga kurs
1992 Kurs i aferdsmodifikasjon

NOEN PROSEJEKTER
2007-> Veileder Lederutviklingsprogram i Forsvaret
2007 Div team - personalutviklingsprosjekter
2004-06 Redaktør Gestaltterapeuten medlemsblad til Norsk Gestaltterapeut forening
2005 Lærer ved Gestaltakademiet i Kristiansand
2005 Div foredrag på høyskoler og konferanser
2003 Evaluering av Barselloftet del 2 Haukeland Universitetssykehus (prosjektleder)
2002 Utvikling og gjennomføring av kursopplegg: Flerkulturelt samspill YS komptanseutvikling (prosjektleder)
2002 Undervisning i gestalt - personlig kvalifisering for sosionomstudenter HiO
2000-02 Flerkulturell ledelse, analyse og vurdering av arbeidsmiljø, Ullevål Universitetssykehus
2001 Utvikling og gjennomføring av lederutviklingskurs, Ullevål Universitetssykehus (prosjektleder)
2001 Utvikling og gjennomføring av Lederutviklingskurs, Oslo kommune (prosjektleder)
2001 Teamutvikling med lederteamet Siemens
1999 Evaluering av Barselloftet del 1 Haukeland Universitetssykehus (prosjektleder)
1996 Evaluering av Den Norske Kreftforenings omsorgsvirksomhet
1995 Forelesningsrekke sosiologi, Høyskolen i Bergen
1995-96 Sensor sosiologi grunnfag
1995 Lærervikar – ungdomsskolen
1995 Evaluering av en arbeidsmarkedsbedrift
1995 Analyse av returmedisin
1995 Intern IT strategi Agderforskning
1994 Kundeorientert ledelse Color Line/ Dyreparken i Kristiansand
1994 Evaluering av lederutviklingsprogrammet i Kristiansand kommune" (prosjektleder)
1994 Evaluering av forebyggene familiearbeid
1994 Evaluering av tiltakskontoret i Kristiansand kommune
1994 Evaluering av jobbklubb" (prosjektleder)
1994 Brukerundersøkelse, transport for funksjonshemmede i Finnmark" (prosjektleder)
1994 Organisering av sosialetaten i Arendal
1993 Organisering av park og idrettsetaten,- Kristiansand kommune
1993 NOU, Mellom samferdsel og sosialpolitikk, en statusrapport om transport for funksjonshemmede
1990 ”Det nye pengesamfunnet" – konsulentbistand UiB

 

Trygve Aase, Mob 90174668, @ trygve.aase(@)trygveaase.no.no